O nas

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku. Początkowo zajmowała się pomocą w formalizacji pobytu na terenie Polski osobom przybywającym z Ukrainy, znajdowaniu mieszkań, pomoc w tłumaczeniu dokumentów i aktywizacją zawodową. W dniu 24 lutego 2022 roku kiedy nastąpiła eskalacja konfliktu, a dotychczasowe działania wojsk rosyjskich stały się bardziej agresywne i rozpoczęła się regularna wojna, fundacja natychmiast przebranżowiła się i skoncentrowała swoje działania na pomocy uchodźcom oraz osobom znajdującym się na terenie konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Natychmiast rozpoczęliśmy zbiórkę pomocy rzeczowej, wszystkie dotychczas zebrane środki, którymi dysponowała fundacja przeznaczyliśmy na utworzenie tymczasowego centrum pomocy uchodźcom, gdzie już po paru dniach, a dokładnie od 28 lutego 2022 dach nad głową każdego dnia uzyskuję 50 osób. Po czasie udało nam się zwiększyć liczbę miejsc noclegowych do 67 dziennie.(osoby przebywają u nas każdego dnia) Ponad to znaleźliśmy miejsce przy rodzinach, w domach oraz w mieszkaniach, których koszty w całości pokrywamy dla 130 osób każdego dnia, a do dnia 8 maja dzięki naszej fundacji dach nad głowa znalazło 3000 osób, za równo w Polsce jak i na terenie Europy: Francja, Włochy, Niemcy. Raz w tygodniu nasi wolontariusze dostarczają ludziom, którym znaleźliśmy samodzielne domy niezbędną chemię domową, papier toaletowy, kasze, ryże, konserwy, jedzenie dla dzieci, pampersy, świeże jedzenie, cokolwiek potrzebują, a jeszcze nie są zdolni finansowo sobie tego zapewnić otrzymują od nas. Opłacamy czynsze oraz media za mieszkania w których się znajdują uchodźcy. Na ten moment finansowo stać nas na pomoc dla dwustu osób w miesiącu. Dwa razy w tygodniu organizujemy zajęcia integracyjne dla dzieci. 30 kwietnia była rytmika z elementami śpiewu i nauki. Dzieci mogły poczuć dozę normalności. Odwiedzili nas mieszkańcy z Ukrainy, Matki z dziećmi, którym pomogliśmy znaleźć dom, a teraz Chętnie nas odwiedzają przy okazjach integracyjnych. Najbliższym celem Fundacji jest zorganizowanie u przygotowanie dużego dnia dziecka dla 300 dzieci i 200 matek, który uciekli przed wojną i schronili się w Ośrodku - Ostoja Koninki z którym regularnie współpracujemy. Planujemy zorganizować, integracje, zabawy, gry, malowanie twarzy, lody, przekąski i wszystko co pomoże im przenieść się do krainy marzeń, Choćby na moment. Naszą misją jest pomoc jak największej ilości matek z dziećmi, które uciekają przed wojną. Udzielamy schronienia, pomagamy w znalezieniu domu, pracy, dokumentacji, kursy języka polskiego, angielskiego, a przede wszystkim zapewniamy Ukraińskim uchodźcom bezpieczną i przyjazną przestrzeń do życia. Mamy marzenie tworzyć cykliczne wydarzenia kulturalne dla dzieci, w plenerze i w placówkach teatralnych, eventowych w ramach integracji z mieszkańcami, oraz wdrożenie uchodźców w życie społeczne i edukacyjne miasta Kraków. Planujemy tez stworzyć targi pracy w Krakowie dla Ukraińców i Polskich przedsiębiorców, będzie to niesamowita okazja na zatrudnienie 300 000 nowych mieszkańców Krakowa. Koszty utrzymania Fundacji NIDAROS są ogromne i wymagają ogromnego zaangażowania. Aby wszystko zostało zaopiekowane zatrudniamy ośmiu pracowników. Fundacja pracuje całą dobę 7 dni w tygodniu. Koszty utrzymania Fundacji NIDAROS wraz z kosztami najmu wszystkich lokali mieszkalnych, w których znajdują się uchodźcy oraz pensjami pracowników, utrzymaniem samochodu i pokryciem kosztów lekarstw, jedzenia, doraźnej pomocy medycznej, artykułów pierwszej to 165 000PLN. Jesteśmy na etapie pozyskiwania kamienicy, która będzie w stanie dać schronienie dodatkowym 200 osobom każdego dnia, w którym pragniemy zorganizować osobną i komfortową przestrzeń do mieszkania, nauki, zabawy i odpoczynku dla wszystkich mieszkańców domu NIDAROS. Szczęśliwa wyspa NIDAROS tworzyła, tworzy i tworzyć będzie przyjazną przestrzeń dla każdego, kto będzie uciekał przed konfliktem. Jesteśmy zdania ze zjednoczeni możemy zatrzymać te zbrodnicze ataki i nieść radość oraz szczęście dla setek tysięcy ludzi. Z góry dziękujemy za wasze wsparcie, bo to dzięki takim organizacjom jak wy ta podróż może trwać. Z wyrazami uznania zespól Fundacji NIDAROS.

About As

The foundation started its activity in 2018.

Initially, we assisted in the formalization of stay in Poland for people coming from Ukraine, finding housing, assistance in translating documents, and their professional development.

On February 24, 2022, when the conflict escalated, and the actions of the Russian troops became more aggressive and the regular war began, the foundation immediately changed its focus and concentrated on helping refugees and people in the conflict area in Ukraine.

We immediately started the collections. All the funds and resources collected so far at the Foundation's disposal have been allocated to the creation of a temporary refugee assistance center, where after a few days, from February 28, 2022, 50 people were given a place to stay.

After some time, we managed to increase the number of beds to 67. (People that stay with us every day)

In addition, we allocated many refugees with families, in houses and in apartments, the costs of which we fully cover for 130 people every day. And by May 8, thanks to our foundation, 3,000 people found a place to stay, both in Poland and in Europe: France, Italy, Germany.

Once a week, our volunteers provide people who have found independent accommodations with the necessary household goods: toiletries, cereals, rice, canned food, baby food, diapers, fresh food, whatever they need.  Whenever they are not financially independent yet, they receive all needed support from us.

We pay for rent and media for the apartments in which the refugees are staying.

Right now, we can financially support 200 people a month.

We organize integration activities for children twice a week. On April 30, there were rhythmics sessions with elements of singing and learning. These children had a chance to be happy and have enjoyable time together.

Sometimes we are visited by mothers with children from Ukraine, whom we helped find accommodation, and now they are happy to come to us to join in our integration events.

The immediate goal of the Foundation is to organize a big children's day for 300 children and 200 mothers who escaped from the war and were accommodated in the Ostoja Koninki Center, with which we regularly cooperate.

We plan to organize fun games, face painting, ice creams, snacks, and anything else that will help them to feel happy here in Poland. Even just for a moment.

Our mission is to help as many mothers with children as possible, who fled the atrocities of the war.

We provide shelter, help in finding a home, work, documentation, Polish and English language courses, and above all, we provide Ukrainian refugees with a safe and friendly living space.

 

We have a dream to organize regular cultural events for children, outdoor and indoor activities, theatrical acting, integration with the Polish residents, and to introduce refugees to the social and educational life of the city of Krakow.

We are also planning to create a job fair in Krakow for Ukrainians, and for Polish entrepreneurs. It would be an amazing opportunity to help to find employment for 300,000 new residents of Krakow.

The costs of maintaining the NIDAROS Foundation are enormous and require a huge commitment.

We employ eight employees to ensure that everything is taken care of.

The Foundation works 24/7.

The cost of maintaining the NIDAROS Foundation, including the cost of renting all the apartments in which the refugees are allocated, as well as the salaries of employees, car maintenance, and the cost of medications, food, emergency medical aid, and the first need items, is in PLN 165,000.

We are at the stage of searching for a residence house that will be able to shelter an additional 200 people every day, in which we want to organize comfortable space for living, learning, playing, and relaxing for all the inhabitants.

This happy island of NIDAROS created, creates, and will create a friendly environment for everyone who escaped from the conflict.

We believe that when we are united, we can stop these barbaric attacks and bring joy and happiness to hundreds of thousands of people.

Thank you in advance for your support, as it is thanks to organizations such yours, this journey can continue.

Yours sincerely, the NIDAROS Foundation team.

Dane firmowe

Adres: Aleja Jana Pawła II 2700-861 Warszawa

Tel: +48.883747151

NIP: 7941824955

Stacjonarny Punkt Pomocy Uchodźcom

FUNDACJA NIDAROS

Kalwaryjska 69

30-504 Kraków

Tel: +48 883 747 151

Formularz kontaktowy

 _  _  ______  ______  ___ 
 | \ | | | ____| | ____| |__ \ 
 | \| | | |__  | |__    ) |
 | . ` | | __|  | __|   / / 
 | |\ | | |____ | |    / /_ 
 |_| \_| |______| |_|   |____|