FUNDACJA NIDAROS

Pomoc humanitarna w głąb Ukrainy

Podróżujemy przez trudne tereny, czasami dotykając najbardziej odizolowanych społeczności, aby dostarczyć pomoc tam, gdzie nikt inny nie może dotrzeć. Naszym celem jest dotarcie do tych, którzy żyją w skrajnej biedzie i cierpią z powodu konfliktu.

Każdy produkt dostarczony przez naszą fundację ma ogromne znaczenie – jedzenie dla głodnych, lekarstwa dla chorych i nadzieję dla tych, którzy stracili wszystko. Nasze wysiłki mają na celu ocalenie życia i dawanie wsparcia tym, którzy są najbardziej bezbronni. Wpłacając ratujesz życie.