BLOG

Razem dla lepszego Kijowa – Spotkanie z burmistrzem Kijowa Wolodymyrem Klitschko

Spotkaliśmy się z burmistrzem Kijowa, Wolodymyrem Klitschko, aby omówić naszą współpracę na rzecz poprawy warunków życia. Twoje działanie ma Moc zmiany – wspólnie możemy budować lepsze jutro. Przyłącz się do naszej misji i wpływaj na przyszłość świata. Razem ratujemy Europę.